Kontaktný telefón : 0903 562 834, 0948 223 406 | Napište nám : hdvdj@hdv.sk, ktjdj@hdv.sk

Rozdelenie pásov

Dopravné pásy (Conveyor belts)

Dopravné pásy

Dopravné pásy Siegling Transilon a procesné dopravné pásy pre rýchlostné toky výrobkov a pre hospodárne spracovanie v ľahkom spracovateľskom priemysle.

Pohonné pasy (Flat and carrier belt)

Pohonné pásy

Naše hnacie pásy sa môžu používať na prenos hnacích síl vo všetkých odvetviach priemyslu. Najcastejsie tento typ pásov je používaný v papierenskom, tlačiarenskom a baliacom odvetví.

Modulárne pásy (Modular belts)

Modulárne pásy

Plastické modulárne pásy sú jedinečným riešením tam, kde nie sú vhodné konvenčné pásy. Použitý materiál je odolný voči účinkom hniloby a je fyziologicky stabilný.

Krokové pásy (Timing belts)

Krokové pásy

Siegling krokovacie, pásy spoľahlivo uzatvárajú rodinu rady Siegling Transilon dopravných a procesných pásov.

Dopravné pásy pre brúsky

Dopravné pásy pre brúsky

Vo velkej miere sa používajú ako podávače pre široké pásové brúsky, hobľovačky a kefovacie stroje, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v presnom a efektívnom spracovaní doskových materiálov.

Neváhajte nás kontaktovať
0948 223 406
ktjdj@hdv.sk
Správa