Kontaktný telefón : 0903 562 834, 0948 223 406 | Napište nám : hdvdj@hdv.sk, ktjdj@hdv.sk

Kombinované úle na jednotnom dne, B-10, Langstroth, Zander, Dadant, Čechoslovák

Kombinované úle
Celková cena za zostavu : 67,00 €

Kombinované úle sú koncipované na jednotné odoberateľné varroa dno a jednotnú strechu. Ich výhodou je, že je možnosť včeláriť v nich prakticky so všetkými rámikovými mierami, pretože všetky nadstavky na seba pasujú. Nie je potrebné prechádzať z používanej rámikovej miery na iný rozmer rámika. Sme presvedčený, že vývoj v úľovej otázke sa bude do budúcnosti uberať práve smerom, ktorý vychádzá z jednotného pôdorysu pre všetky úľové zostavy. Prednosťou je možnosť v danej nadmorskej výške a mikroklimatických podmienkach, s minimálnými nákladmi vyskúšať jednotlivé typy úlových systémov. Ty ktoré sa neosvedčili potom za minimálnych strát a nákladov adaptovať na systém ktorý sa osvedčil ako úspešný. Cena úľa sa stanovuje podľa konkrétneho požiadavku odberateľa. Môžu byť rôzne zostavy B-10, Langstroth, Zander, Čechoslovák/Optimal/ atď. s tým že ceny sú rôzne podľa typu nástavkov.

Neváhajte nás kontaktovať
0903 562 834
hdvdj@hdv.sk
Správa